Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro nákup v e-shopu

Tyto podmínky se vztahují na každý nákup v internetovém obchodu. Zákazník je povinen se s jejich obsahem seznámit.

Každý zákazník, který objedná zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu, je povinen uvést pravdivé údaje.

Objednáním zboží zákazník uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím.

 

Pro nákup není nutná registrace zákazníka.

 

Objednávka zboží

Seznam zboží na našich stránkách je katalogem dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží.

Při objednání si kupující vybere zboží z nabídky, vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

1. Podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, a to při koupi přes internet či jiný způsob umožňující komunikaci na dálku dle zákona. Toto neplatí při jiných způsobech koupě, např. při osobním odběru.

2. Zboží je kupující povinen nejpozději ve stejné lhůtě, tj. do 14 dnů, doručit na své náklady osobně či dopravcem prodávajícímu, do doby převzetí zboží prodávajícím nese nebezpečí škody na věci kupující.

3. Prodávající má v případě využití tohoto oprávnění spotřebitelem právo dle zákona na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží a je povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou kupní cenu kupujícímu do 30 dnů od doručení vráceného zboží, které je nepoškozené, nepoužívané, vrácené se všemi součástmi, návodem atd. Není-li dohodnuto jinak, vrací se kupní cena bankovním převodem na účet sdělený kupujícím, popř. na adresu dodání zboží poštovní poukázkou. Zboží zaslané spotřebitelem na dobírku nebude převzato.

Právo dodavatele na odstoupení od kupní smlouvy

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je dodavatel povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

 

Dodací lhůta

Zboží obvykle expedujeme od 14 pracovních dnů od převzetí objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné expedovat do 14 pracovních dnů, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání zboží.

 

Doprava zboží

Při dokončování objednávky si zákazník vybere způsob dopravy a platby sám.

Objednané zboží posíláme obchodním balíkem Česká pošta na dobírku.


PŘEVZETÍ ZÁSILKY - Reklamace mechanického poškození - Podepsáním přepravního listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. V případě poškození obalu doporučujeme uplatnit reklamaci nejpozději do 24 h na příslušné poště dle dodací adresy nebo popřípadě kontaktujte centrum České pošty na telefonu 800 104 410.

 

Objednané zboží je možné po potvrzení objednávky prodávajícím vyzvednout osobně na adrese provozovatele.

Spediční službou DPD nebo PPL
Zboží vám bude doručeno nejpozději do 48 hodin k vašemu domu od expedice. Běžný rozvozový čas u této dopravy jsou všední dny od 8 do 18 hodin. Prostřednictvím produktu Soukromá adresa , který zaručuje telefonickou avizaci samotného doručení vás před samotným rozvozem bude kontaktovat řidič a domluví se s vámi na přesnějším čase rozvozu. Zboží můžete zaplatit bankovním převodem před expedicí nebo dobírkou v momentě předání zboží.


PŘEVZETÍ ZÁSILKY - Reklamace mechanického poškození - Zákazníkovi doporučujeme zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. Podepsáním přepravního listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. V případě poškození doporučujeme sepsat s řidičem škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu nahlašte do 3 dnů od převzetí zásilky dopravci. V případě reklamace doporučujeme NEVYHAZOVAT OBAL - je předmětem důkazního řízení. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

 

Osobní vyzvednutí zboží na adrese provozovatele je zdarma.

 

Balné

Balné je u všech objednávek zdarma.

 

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození reklamovat zásilku na dodací poště nejpozději 24 hodin od převzetí zásilky kde je sepsán reklamační protokol,reklamace se řídí reklamačními podmínkami České pošty.Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

 

Platba za zboží

Zboží je možno uhradit bankovním převodem, dobírkou, paypall nebo hotově při osobním převzetí na adrese provozovatele.

 

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží pro vyřízení objednávek.

Provozovatel serveru je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na e-mail provozovatele, nebo tuto skutečnost oznámí provozovateli telefonicky.

 

Závěrečná ustanovení

Účastníci se výslovně ve smyslu § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách.

Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.